Info Voor Ouders

Info voor ouders

Als een kind fysiotherapie nodig heeft, zijn er vaak meer specialisten bij betrokken. Het fijne van onze praktijk is dat we een uitgebreid netwerk hebben van zorgverleners die goed werk doen met kinderen.

We delen het gebouw met een kinderergotherapeut, kinderdiëtiste en een kinderpsychotherapeut, met wie we veel samenwerken. Daarnaast hebben we uitstekende contacten met jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, logopedisten, Visio, ziekenhuizen, huisartsen en andere therapeuten in de regio. Met al deze specialisten hebben we regelmatig overleg, zodat er een compleet beeld ontstaat. En dat zorgt voor betere begeleiding.

Meer weten over onze zorgpartners? Klik hier.

Download hier verschillende documenten:

Tarieven

Kinderfysiotherapeutische behandeling:€ 44,40
Toeslag op een behandeling aan huis:€ 13,60
Screening:€ 15,00
Intake
en onderzoek na een screening:
€ 32,00
Kinderfysiotherapeutische verslaglegging
– Uitgebreid:€ 55,00
– Eenvoudig:€ 15,00
Instructieoverleg ouders van een patiënt:€ 44,40
Telefonisch consult:€ 10,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch
onderzoek met verslaglegging:€ 60,00
Verzuimtarief voor niet nagekomen afspraak:€ 44,40